CRAFT O’CLOCK – DESIGN TEAM CALL 2019

Witajcie! Hello and welcome!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy kolejny nabór do Design Teamu marki Craft O’Clock.

With great pleasure we announce another round of recruitment for Craft O’Clock’s Design Team!

The English version of the announcement you can find after the Polish one 🙂

 

Wraz z rozwojem marki szukamy 2-3 osób, które powiększą nasz ZESPÓŁ PROJEKTANTEK.

Szukamy osób energicznych, zaangażowanych i kreatywnych, które chcą pracować z oryginalnymi produktami. Jeżeli kochasz nasze papiery i dodatki, prowadzisz bloga/profil na FB, jesteś aktywna/y w mediach społecznościowych, to może właśnie czekamy na Ciebie? Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

CZEGO OCZEKUJEMY:
– przygotowania i opublikowania na blogu sklepu 3 prac miesięcznie
– umiejętności robienia, ładnych, wyraźnych i jasnych zdjęć swoich prac, które dobrze pokażą szczegóły pracy
– przygotowania tutorialu raz na trzy miesiące
– posiadania aktywnego profilu na FB i ewentualnie bloga lub strony internetowej
– aktywnego udziału w promocji naszej marki w mediach społecznościowych
– wsparcia promocji marki na zlotach scrapbookingowych
– terminowości, otwartości, życzliwości, umiejętności pracy w zespole

CO OFERUJEMY:
– roczny okres współpracy (styczeń – grudzień 2019) z możliwością przedłużenia
– pakiet startowy z produktami marki Craft O’Clock
– bieżące zaopatrzenie w produkty marki oraz stały rabat na zakupy w sklepie
– dodatkowe gratyfikacje
– pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
– promocję każdego członka Zespołu i jego prac na blogu sklepu/marki i w mediach społecznościowych

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Jeśli jesteś zainteresowana/y współpracą:
– wyślij e-mail na adres designteam@craft-o-clock.pl podając w tytule DT CALL
– w treści e-maila podaj: imię i nazwisko, gdzie mieszkasz, adres swojego bloga, link do profilu na FB, link do swojego wybranego tutorialu, jeżeli prezentujesz swoje prace również w innych galeriach/portali społecznościowych to również podaj do nich linki
– dodatkowo opisz nam siebie i swoją twórczość (m.in. co najchętniej tworzysz, w jakim stylu, jak długo zajmujesz się twórczością) oraz dlaczego chcesz dołączyć do naszego Zespołu
– podziel się swoimi dodatkowymi talentami, którymi możesz wesprzeć nasz Zespół (może nagrywasz filmy?, prowadzisz warsztaty?)
– wymień zespoły projektowe, w których aktualnie jesteś (i do kiedy) i w których byłaś/eś
– dołącz zdjęcia 3 prac, które uważasz za swoje najlepsze, które najlepiej pokazują Twój styl (do każdej pracy załącz zdjęcie główne oraz 2-3 zdjęcia detali) – maksymalna waga pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 1MB

Możesz robić różne prace, nie ograniczamy się do żadnej formy. Jeżeli tworzyłaś/eś już prace z naszych papierów, chętnie je zobaczymy. Nie jest to jednak konieczne. Napisz nam wtedy, jaki masz ciekawy pomysł na wykorzystanie jednej wybranej kolekcji :).

Przysyłając e-mail ze zgłoszeniem do naboru do DT Craft O’Clock wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail) w celu przeprowadzenia naboru do DT marki Craft O’Clock:

„Biorąc udział w naborze do DT marki Craft O’Clock wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko i adres e-mail), w celu przeprowadzenia naboru do DT marki Craft O’Clock, należącej do firmy Kreatywna. Renata Ludwińska, ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin. Dostęp do danych osobowych, w zakresie wynikającym ze świadczenia usługi poczty elektronicznej oraz usługi udostępnienia strony internetowej www.craft-o-clock.pl posiada również Dreamcommerce z siedzibą w Krakowie, Władysława Łokietka 79 (31-280), na mocy umowy podpisanej z organizatorem. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania danych.”

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 grudnia!

Potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia, natomiast z wybranymi osobami skontaktujemy się 30 grudnia w celu ustalenia dalszej współpracy. Oficjalne ogłoszenie składu DT oraz początek współpracy nastąpi 2 stycznia 2019r.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

———————————-

THE ENGLISH POST!

You can find our inspirations on the blog, on Facebook, Instagram, Pinterest. We want to give you even more ideas for beautiful and creative crafts, so we are looking for 2-3 new designers to join our Design Team.

We are looking for a person full of creative energy and engagement, who wants to work with original products. If you know and love our papers and extras, you have an active blog or a Facebook page, maybe we are looking for you? Please, send us an application!

WHAT DO WE EXPECT YOU TO DO?
– make and publish 3 crafts in a month on our blog
– shoot nice, clear and bright photos of your crafts that show creative details you put in crafts
– make a tutorial once in three months
– actively promote our brand in social media
– assist us on scrapbooking events (if needed)
– keep deadlines, be kind, speak openly, working with other designers (if needed)

WHAT DO WE OFFER YOU?
– a full year period of cooperation (January-December 2019) with a possibility of extension
– a starting box of Craft O’Clock’s products from our collections and other products
– ongoing provision of products to make crafts and a designer’s discount in the shop
– other gratifications
– nice and friendly attitude
– promotion of every DT’s designer and their crafts on the brand’s blog and in brand’s social media

HOW CAN CAN SEND YOUR APPLICATION?
If you are interested, here is what you need to do:
– please send an e-mail to designteam@craft-o-clock.pl with DT CALL in the title
– in the e-mail’s body write your first and last name, your place of living (country, city), the address of your blog, link to your Facebook page; if you did a tutorial or published crafts in galleries/social networks, please provide links to them
– additionally, please write a couple of words about yourself and your work (including what crafts you prefer to create, in what style, what your favorite colors are, how long you make crafts for, what your strengths are) and why you want to join our team/what value you can bring to the team and brand
– share your additional talents, with which you can support our team (maybe you record movies? or run craft workshops?)
– if you were/are in other design teams, please write us who they were/are and for how long
– attach photos of 3 crafts that you consider to be your best, which best show your style (for each craft attach a main photo and 2-3 photos of details) – a single photo can not exceed 1MB.

You can do various crafts, we do not limit ourselves to any form. If you used our papers in your crafts, we will be happy to see them. It is not required, however. Also, if you have an interesting idea how to use our collections, please share it in the e-mail :).

Due to law requirements, please put a following paragraph in your application:

„Hereby I agree to collect and process my personal data (full name, e-mail address) for purposes of recruitment process for the Craft O’Clock brand’s design team, under the Personal Data Protection Act as of 10 May 2018, with amendments – by the company of Kreatywna. Renata Ludwińska, ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin.

An access to the personal data, for a purpose of supplying the service of electronic mail, by the agreement with the company of Kreatywna. Renata Ludwińska, is also granted to the company of Dreamcommerce, ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków.

I am aware that I have the right to view and edit my data”.

We are waiting for your applications until December 29th!

We confirm getting all applications. With chosen designers we will get in touch by e-mail on December 30th to establish final terms of cooperation. The official presentation of new DT and start of the cooperation will happen on January 2nd.

Good luck!

You may also like...

1 Response

  1. Marlena napisał(a):

    💖😍😁

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *